7 predyspozycji do wykonywania zawodu automatyka i robotyka (za Pracuj.pl):
1. umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia
2. łatwość przyswajania wiedzy technicznej
3. uzdolnienia techniczne
4. otwarty umysł
5. wyobraźnia przestrzenna
6. umiejętność pracy w zespole
7. znajomość języków obcych

Wiele z tych atrybutów to talent, ale też nauka, trening, praca oraz zaangażowanie i systematyczność. Z pewnością będziemy o tym pamiętać na zajęciach w naszej Szkole!?? Absolwenci Technikum Automatyki i Robotyki mają być NAJLEPSI??

Kategorie: Informacje