Projekt „Automatyka i Robotyka w Rolnictwie” złożony w ramach Konkursu nr 5 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zajął drugie miejsce spośród 27 zgłoszonych propozycji! Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 116 650,00 zł i dzięki czemu 30 najlepszych uczniów naszego technikum we wrześniu 2021 pojedzie na 4-dniowy wyjazd studyjny do Niemiec. Podczas wycieczki zobaczą na żywo najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki w rolnictwie, odwiedzą szkołę wyższą o profilu związanym z automatyką i robotyką oraz odbędą szkolenia z zakresu wykorzystania programów informatycznych i nowoczesnych metod automatyzacji do sterowania procesami robotyzacji!