#CentrumMistrzostwaInformatycznego? To ogólnopolski projekt realizowany z Fundusze Europejskie, w celu podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia pozalekcyjne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie. 👨‍💻

W ramach projektu 5 najlepszych uczelni technicznych w Polsce, z Politechnika Łódzka jako Liderem, kształciło nauczycieli i edukatorów. Dzięki temu prowadzone przez nich zajęcia stały się o wiele atrakcyjniejsze dla uczniów, chcących podnieść swoją wiedzę i rozwinąć kompetencje cyfrowe. 💡

Sam projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wskaźnik uczestników był aż 3-krotnie większy od zakładanego!
Nasze technikum #TAIR bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego już 3 rok z rzędu.

Cieszymy się z możliwości udziału oraz dziękujemy Panu Taras Panskyi za naukowo-merytoryczne wsparcie przy organizacji oraz realizacji zajęć.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje CMI 2.0.
Kategorie: Informacje