O Technikum Automatyki i Robotyki, najnowszej szkole średniej w Łodzi, która zainauguruje swoją działalność 1 września tego roku, rozmawiamy z Bartoszem Rzętkiewiczem, dyrektorem szkoły.


LIFE IN. Łódzkie: Jakie warunki musi spełnić uczeń, aby dostać się do Technikum Automatyki i Robotyki?

Bartosz Rzętkiewicz: W zasadzie takie same jak do innych szkół wyższego szczebla – trzeba być absolwentem szkoły podstawowej albo gimnazjum, warto mieć dobre oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów, i przede wszystkich pasjonować się tym, co oferuje technikum: czyli automatyką i robotyką. W porównaniu z innymi szkołami możemy się różnić jedynie przedmiotami, które bierzemy pod uwagę w rekrutacji, w naszym przypadku są to: język polski, matematyka, język angielski, fizyka i informatyka. Wszystkie informacje na temat szkoły oraz warunków przyjęcia znaleźć można na naszej stronie www.tair.oxymoron.com.pl.

Kiedy rozpoczyna się nabór i ile klas przewidzianych jest w pierwszym roku funkcjonowania?

Zgodnie z rozporządzeniem Łódzkiego Kuratorium Oświaty nabór rozpocznie się 13 maja i potrwa do 25 czerwca. Nasze technikum jest dostępne, jak każda szkoła, w elektronicznym systemie naboru. Wybierając swoje szkoły, do których uczeń chciałby chodzić, w systemie warto zaznaczyć Technikum Automatyki i Robotyki jako szkołę pierwszego wyboru, ponieważ pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli właśnie ci uczniowie, którzy wskażą naszą szkołę. Jeżeli chodzi o liczbę klas, to planujemy utworzyć dwie klasy każdą liczącą po 24 osoby.

Gdzie się będzie mieściła szkoła?

Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Milionowej 12 w budynkach po dawnej Wyższej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Tam będą się odbywać wszystkie zajęcia teoretyczne. Z kolei w laboratoriach Politechniki Łódzkiej, która jest naszym partnerem naukowym i merytorycznym, nasi uczniowie w większości będą mieli lekcje praktyczne.

Czy są już wybrani nauczyciele?

Wszystkie kwestie organizacyjne i merytoryczne mamy na ten moment dopięte na ostatni guzik. Nauczyciele, których zatrudnimy w technikum, to przede wszystkim specjaliści w swoich dziedzinach, z ogromnym doświadczeniem, a przy tym pasjonaci. W zdecydowanej większości są to nauczyciele dyplomowani, a niektórzy posiadają stopnie naukowe doktora. Jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, to w części będą one prowadzone przez wykładowców Politechniki Łódzkiej, specjalistów z dziedziny automatyki, robotyki, mechaniki, mechatroniki, część przez nauczycieli zawodu z innych placówek szkolnych z terenu miasta Łodzi.