W Technikum Automatyki i Robotyki trwają prace związane z wdrożeniem do praktyki szkolnej innowacyjnej formy kształcenia zawodowego opartej na wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality). W technologii VR zostały odwzorowane rzeczywiste warunki pracy w hali produkcyjnej pozwalające na pełną interakcję z otoczeniem. Uczniowie klasy IIB jako pierwsi mieli możliwość testowania nowego narzędzia wirtualnej edukacji. Od 1 września ta forma nauki będzie dostępna dla wszystkich uczniów naszej szkoły w ramach realizowanego projektu UE.