Sobotnie zajęcia z matematyki, czyli Matemator cieszyły się wyjątkowym powodzeniem! W 5 spotkaniach wzięło udział aż 231 uczniów, a średnio na lekcji obecnych było aż 145.

Rekordowa frekwencja padła podczas pierwszych zajęć – uczestniczyło w nich aż 200 osób!
Tematy zajęć zostały ustalone na podstawie ankiety, dzięki temu były dobrze dostosowane do potrzeb uczniów.
Ankieta pozwoliła też zbadać, kto bierze udział w naszych spotkaniach. Czego się dowiedzieliśmy?
Aż 71% uczestników Matematora lubi matematykę!
Na zajęciach dominowali uczniowie, którzy swoją wiedzę z matematyki oceniali na 4 (39%), na drugim miejscu uplasowali się trójkowicze (29%), a na trzecim osoby z oceną bardzo dobrą (24%).
33% uczestników brało udział w konkursach matematycznych w klasie 7 lub 8.
33% uczestników chciało powtórzyć przed egzaminem wszystkie zagadnienia matematyczne, 16% potrzebowało przypomnieć sobie materiał z geometrii przestrzennej, 13% z pierwiastków i równań, a 5% z prędkości, drogi, czasu i prawdopodobieństwa.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za gorące przyjęcie naszych matematycznych sobót i jesteśmy pewni, że pilna nauka zaowocuje pięknymi wynikami z egzaminu ósmoklasisty!
Matemator w mediach: