W dniach 13-14 czerwca uczniowie Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET” w Warszawie. To dwudniowe wydarzenie, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, skupiło się na nowoczesnych technologiach w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Nasi uczniowie: Michał Drabik, Fabian Rzepecki, Juliusz Szokalski, Filip Wargowiak i Maksym Kotwas zaprezentowali efekty projektu „Automatyka i Robotyka zawodem przyszłości”. Projekt ten, finansowany z funduszy EOG, realizujemy we współpracy z fundacją First Scandinavia oraz Politechniką Łódzką. 🤖

🌟 Ciekawostka: Konferencja zgromadziła ekspertów z dziedziny kształcenia zawodowego z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Polski. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz poznania nowoczesnych metod i narzędzi wykorzystywanych w edukacji zawodowej na całym świecie.

Podczas konferencji odbywały się warsztaty i spotkania, które pozwoliły naszym uczniom poszerzyć horyzonty i poznać edukację zawodową z nowej perspektywy. To wyjątkowe doświadczenie z pewnością przyczyni się do ich dalszego rozwoju.

Dziękujemy wszystkim uczniom za promocję naszego Technikum i reprezentowanie szkoły na międzynarodowej arenie. Szczególne podziękowania kierujemy również do Pana Ørjan Snoen, przedstawiciela fundacji First Scandinavia, za merytoryczne wsparcie na konferencji. 🙏

Razem budujemy przyszłość! 🚀

#TechnikumAutomatykiiRobotyki #Łódź #Konferencja #Warszawa #EduTech #Automatyka #Robotyka #PrzyszłośćEdukacji #MłodziLiderzy #EOG #VET

Kategorie: Informacje