Witajcie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Będzie to dla Was rok wyjątkowy. Zaplanowaliśmy specjalne kursy i zadania, a najciekawszym z nich jest projekt „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0”. Już sama nazwa brzmi intrygująco, prawda? W tym roku stawiamy na jeszcze bardziej dynamiczny i wartościowy rozwój naszej młodzieży.

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Technikum nr 3 w Łodzi podjęło się zrealizowania projektu „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0”. Naszym głównym celem w jego wdrażaniu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów. Osiągniemy to, przede wszystkim organizując ponadprogramowe specjalistyczne zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Zakładamy także zdobycie przez uczestników projektu dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 zwiększających szanse na rynku pracy.

Uczniowie będą zdobywali nowe umiejętności od września 2020 roku do końca sierpnia 2022 roku, w dwóch edycjach (w każdej z nich będą brały udział 4 grupy uczniów). Pierwsza tura projektu – 40 uczniów – wystartuje na przełomie września i października tego roku i zakończy dokształcanie do końca rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego.

Co zaplanowaliśmy dla uczniów, żeby osiągnąć cel i zrealizować założenia?

  1. Doposażenie Pracowni Automatyki i Robotyki w zautomatyzowane stanowiska sterowania układami elektropneumatycznymi ze sterowaniem za pomocą sterownika PLC, oprogramowanie komputerowe do nauki programowania robotów, projektowania i symulacji układów elektropneumatycznych.

Sprzęt zapewni wysoką jakość kształcenia niezbędną do realizacji zajęć edukacyjnych zaplanowanych w ramach projektu.

  1. Zorganizowanie zajęć przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego
    do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki jest bardzo cenione i poszukiwane na polskim rynku pracy, a także konieczne przy realizacji staży zawodowych u pracodawców. Wiele firm poszukujących pracowników na stanowisko związane z elektroniką, oczekuje właśnie takich udokumentowanych umiejętności. Uprawnienia te są potrzebne zarówno do podjęcia zatrudnienia, jak i przydają się w codziennym życiu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Uczniowie, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu otrzymają Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz do posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową oraz urządzeniami i instalacjami automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

  1. Specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminu Siemens Mechatronic Systems Certification.

Siemens Mechatronic System Certifcation Program (SMSCP) jest innowacyjnym programem szkolenia, który ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o urządzeniach i systemach mechatronicznych przydatnej we współczesnych nowocześnie zarządzanych zakładach produkcyjnych. Korzysta z niego 35 szkół i uczelni technicznych z 12 krajów świata. Największy nacisk w programie szkolenia kładziony jest na zdobycie praktycznych kwalifikacji oraz aktualizację wiedzy o współczesnych systemach mechatronicznych, które niezbędne są do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Siemens Mechatronic System Certifcation Program. Certyfikaty SMSCP są uznawane na całym świecie jako światowej klasy kwalifikacje techniczne i dają przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

  1. Specjalistyczne zajęcia w obszarze Lean Manufacturing.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z systemem zarządzania produkcją, który ma za zadanie eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji z zachowaniem niskich jej kosztów i wysokiej jakości produktów.

  1. Specjalistyczne zajęcia na temat projektowania i montażu instalacji przemysłowych.

Szkolenie będzie dotyczyło instalacji przemysłowych do przesyłu czynników np. powietrza, gazów i wody. Jest to ważny element projektu ze względu na szerokie zastosowanie instalacji przemysłowych w automatyzacji produkcji i zupełny brak tej tematyki w podstawach programowych kształcenia zawodowego przy jednoczesnym zapotrzebowaniu pracodawców na te umiejętności.

  1. 150 godzin zajęć stażowych dla każdego uczestnika projektu, realizowanych u pracodawców.

Staże przygotują uczniów do wykonywania zadań zawodowych w warunkach środowiska pracy. Uczestnicy projektu zapoznają się z nowymi technologiami i specyfiką pracy technika automatyki i robotyki. Staże odbywać się będą m.in. w przedsiębiorstwach: Ceramika Tubądzin Sp.zo.o, Miele Technika Sp.z o.o. oraz Delia Cosmetics Distribution Sp.z o.o.

  1. Wdrożenie innowacyjnej formy kształcenia – platformy edukacyjnej opartej na wirtualnej rzeczywistości VR (virtual reality) do nauki języka obcego zawodowego (angielskiego oraz niemieckiego).

VR to technologia pozwalająca na odwzorowanie wirtualnego otoczenia i podejmowanie z nim pełnych interakcji. W tym przypadku zostanie odwzorowana produkcyjna linia technologiczna, do której zostanie dobudowany komponent językowy (nazwy urządzeń, podzespołów i zespołów automatyki przemysłowej i robotyki, ćwiczenia i sprawdzian umiejętności językowych). Nauka będzie oparta na wirtualnej naprawie rożnego rodzaju uszkodzonych elementów i podzespołów linii produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w języku obcym: dialogów, nazewnictwa podzespołów i elementów linii, wydawania poleceń, reagowania na zagrożenia.

Zachęcające? Oczywiście! A korzyści z udziału w projekcie będzie jeszcze więcej. Przede wszystkim jest to jednak wyjątkowe przeżycie, nieocenione doświadczenie, świetny start w zawodowe życie i dużo większa szansa na szybkie znalezienie pracy. Zainteresowany? Nie czekaj, pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy, dla naszych uczniów, znajdziesz tu: KLIK. Możesz osobiście przynieść go do sekretariatu szkoły, przekazać wychowawcy lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewa.demczuk@technikum.io.

Zacznij już teraz programować swoje dorosłe życie.

 

Nazwa projektu: „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0”

Projekt dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, w partnerstwie z Technikum nr 3 w Łodzi współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość szkoleń dla każdego ucznia: 23 342,57 zł

Całkowita wartość projektu: 1 960 776,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 764 698,40 zł

Kategorie: Informacje