W 2018 roku Politechnika Łódzka objęła patronatem merytorycznym i naukowym nowo powstałe, jedyne w Polsce, eksperymentalne Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. O współdziałaniu w tym projekcie rozmawiamy z Rektorem Politechniki Łódzkiej Prof. Sławomirem Wiakiem.

Czy była to dla Pana trudna decyzja o objęciu przez PŁ patronatem naukowym i merytorycznym Technikum Automatyki i Robotyki?

Prof. Sławomirem Wiak: Technikum Automatyki i Robotyki jest innowacyjnym projektem, pionierskim w Polsce. Politechnika Łódzka angażuje się w takie właśnie inicjatywy. Podpisując w grudniu 2017 roku list intencyjny nie miałem wątpliwości, że powołujemy wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną szkołę bardzo oczekiwaną przez rynek edukacyjny w Polsce.

Doceniam kształcenie w bliskim kontakcie z przedsiębiorcami i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Takie, które zapewnia przygotowanie średniej kadry technicznej, na konkretne zapotrzebowania pracodawców.

Przez wiele lat zawodowe szkolnictwo techniczne było zaniedbane, zlikwidowano wiele techników, co jak się szybko okazało było wielkim błędem. Utworzyła się luka szkodliwa dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Powstanie unikatowego Technikum Automatyki i Robotyki ma więc moim zdaniem szczególne znaczenie.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, skupiając blisko 300 firm ma najlepsze kompetencje do realizacji kształcenia zawodowego ściśle związanego z przedsiębiorcami i dopasowanego do rynku regionalnego. Co ważne, w realizację programu Technikum włączyły się firmy Ceramika Tubądzin, Miele oraz Delia Cosmetics. Są to także partnerzy Politechniki Łódzkiej, z którymi realizujemy wiele wspólnych projektów. Firmy te, wykorzystując najnowsze technologie są liderami w swoich dziedzinach.

Odpowiadając na to pytanie, dodam na koniec wątek osobisty. Sam jestem absolwentem technikum, w którym otrzymałem bardzo dobre wykształcenie i zdobyłem cenne doświadczenia zawodowe. Dziś, kierując jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce szczególnie to doceniam.

Jak PŁ angażuje się w realizację tego projektu?

Trzeba podkreślić, że realizowany w technikum zawód  technik automatyki i robotyki jest unikatowy na polskim rynku edukacyjnym. Dopiero niedawno znalazł się w wykazie zawodów przyszłości opublikowanym przez MEN. Do tej pory kierunek automatyka i robotyka prowadzony był w szkołach wyższych i Politechnika Łódzka ma w tym zakresie ogromne doświadczenie. Uczelnia pełni stały nadzór merytoryczny nad program realizowanym w Technikum Automatyki i Robotyki. Nasze kompetencje są zarówno po stronie nauczycieli akademickich, jak i laboratoriów oraz przestrzeni do bardzo specjalizowanych zajęć. Dzięki bliskiemu kontaktowi z firmami, z którymi współpracujemy pracownie uczelni są wyposażone w urządzenia, maszyny i systemy, pozwalające realizować praktyczne projekty, takie które występują w  realnym środowisku pracy.

Politechnika Łódzka oddaje do dyspozycji technikum także swoją bazę sportową. Zatoka Sportu PŁ to najbardziej nowoczesny obiekt sportowy w Polsce.

 Co mogą zyskać uczniowie na współpracy Politechniki i TAiR?

Kontakt z uczelnią jest dla uczniów na pewno wartością dodaną. Politechnika Łódzka prowadzi wspólnie z partnerami projekty wspierające rozwój innowacji, ale też rozwijające nowoczesny system kształcenia praktycznego. Stosujemy innowacyjne metody dydaktyczne bazujące na myśleniu  projektowym, kreatywnych działaniach i pracy zespołowej To także może być udziałem uczniów Techników Automatyki i Robotyki. Korzystanie z infrastruktury uczelni, możliwość tworzenia własnych mini projektów badawczych we współpracy z nauczycielami akademickimi to unikatowa okazja by poczuć się młodym studentem  już na etapie kształcenia na poziomie szkoły średniej.

Swoje umiejętności uczniowie technikum mogą także rozwijać angażując się we współpracę z kołami naukowymi. Nasi studenci zrealizują innowacyjne projekty z zakresu automatyki, robotyki, mechatroniki, informatyki, mechaniki i wielu innych dziedzin. Myślę, ze dla uczniów technikum szczególnie interesujące może być np. włączenie się w projekty Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR.

 Czy liczy Pan również na absolwentów TAiR jako przyszłych studentów Politechniki?

Technikum daje zawód, nie zamykając oczywiście drogi do podjęcia studiów. Zależy nam na tym, aby do Politechniki Łódzkiej trafiali jak najlepsi kandydaci. Dobre przygotowanie już na etapie nauki w technikum ułatwi pełne skorzystanie z możliwości jakie stwarzamy młodym ludziom, by się rozwijali na światowym poziomie. Na absolwentów TAiR czekają miejsca, na takich np. kierunkach studiów jak automatyka i robotyka oraz automatyka i sterowanie robotów, ale także wielu innych. Można wziąć pod uwagę mechatronikę czy informatykę nierozłącznie związaną z każdą dziedziną nowoczesnych technologii. Zachęcam do przyjścia na naszą uczelnię.

Czy uważa Pan, że w nowoczesnej gospodarce Przemysłu 4.0 jest miejsce dla zawodu technika automatyki i robotyki?

Firmy poszukują pracowników do wykonywania zadań przy w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, do których nie zawsze potrzebni są inżynierowie. Technikum Automatyki i Robotyki, prowadząc kształcenie dualne, łączące najnowszą wiedzę i zdobywanie praktyki u prestiżowych partnerów odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jednocześnie spełnia oczekiwania młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach związanych z innowacyjnymi technologiami budującymi naszą przyszłość. Automatyka i robotyka jest zawodem przyszłości, bardzo ścisłe związanym z Przemysłem 4.0. W jego koncepcji, która łączy ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi, procesy automatyzacji, sterowania i zarządzania procesami przemysłowymi odgrywają kluczową rolę. Nie mam wątpliwości, że Technikum Automatyki i Robotyki daje zawód, który znakomicie wpisuje się w wyzwania przyszłości.