Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym spotkaniu informacyjnym. Tych, którzy nie zdążyli do nas dołączyć, zapraszamy do obejrzenia nagrania


Publikujemy również odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie spotkania.

1. Czy oprócz czesnego rodzic ponosi jeszcze jakieś inne koszty? Wpisowe lub zajęcia dodatkowe?
Poza czesnym uczniowie nie wnoszą żadnych opłat. Nie ma ani opłaty wpisowej ani opłat za zajęcia dodatkowe. Te finansowane są z projektów i są dla uczniów całkowicie bezpłatne.

2. Czy kandydat aplikujący do Państwa szkoły musi zdawać jeszcze jakiś dodatkowy egzamin? Oprócz egzaminu ósmoklasisty?
Kandydat do naszej szkoły nie musi zdawać żadnych dodatkowych egzaminów.