Dlaczego TAiR?

Technikum Automatyki i Robotyki to jedyna tego typu szkoła w Polsce. Oferujemy kompleksowy i nastawiony na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy program nauczania zawodowego. Co go wyróżnia?

icon5

Przedmioty zawodowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Politechniki Łódzkiej.

icon4

Zajęcia praktyczne w przystosowanych salach Politechniki Łódzkiej.

icon3

Zajęcia wychowania fizycznego w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej oraz na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

icon2

Możliwość zdawania egzaminów
SRP (obsługa Systemu Rejestrów Państwowych).

icon1

Lekcje biznesowego języka angielskiego.

W działalność szkoły zaangażowane są firmy z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nasi uczniowie mają stały kontakt z pracodawcami, którzy zapewniają im praktyki zawodowe i staże. Po ukończeniu technikum absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie lub do podjęcia studiów na kierunkach technicznych.

Pobierz plan nauczania!

Dokumenty do pobrania

Kalendarz rekrutacji

Akcja

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o świadectwo i wynik egzaminu ósmoklasisty

25 czerwca do 14 lipca


Podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie chęci nauki w placówce poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00


Ogłoszenie oficjalnych list osób przyjętych do szkoły

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

WAŻNE: od decyzji można się odwołać przez 7 dni od daty otrzymania jej uzasadnienia. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni od jego złożenia.

Pytania na temat rekrutacji 2022/2023 w województwie łódzkim można kierować do wizytatora KO:

Jarosława Owsiańskiego

jowsianski@kuratorium.lodz.pl

tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59

Potrzebne dokumenty

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej