W Łodzi, pod z inicjatywy i pod patronatem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstaje nowatorska szkoła średnia, której odpowiednika trudno szukać w Polsce. Technikum Automatyki i Robotyki powstaje w Strefie Edukacji, za którą odpowiada dyrektor placówki Wiesława Zewald.

Szkoła jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Dziś pracodawca poszukuje pracownika, zwłaszcza wykwalifikowanego i dobrze przygotowanego do zmian technologicznych. Stąd inicjatywa, by powołać szkołę w zawodach jeszcze formalnie nieistniejących, ale koniecznych dla wielu firm. W ŁSSE, w porozumieniu z kilkoma firmami powstał pomysł wykształcenia własnych pracowników i sprofilowania ich edukacji tak, aby jak najlepiej przygotowywała do wykonywania zawodu w przyszłości. 

Organem prowadzącym nową placówkę jest Strefa Edukacji, specjalny podmiot utworzony z udziałów ŁSSE oraz trzech pracodawców: Miele Technika, Ceramiki Tubądzin i Delia Cosmetics. Partnerem naukowym szkoły jest Politechnika Łódzka.

Kategorie: Informacje