Najczęściej zadawane
pytania

Kształcenie modułowe, inaczej dualne, pozwala uczniom na zdobywanie wiedzy teoretycznej w połączeniu z rozwijaniem umiejętności praktycznych. W nauczaniu modułowym nie ma przedmiotów zawodowych, są one zastąpione przez moduły, które łączą kilka przedmiotów zawodowych w jeden.

System kształcenia, łączący naukę z pracą, jest wysoko ceniony na całym świecie. Jego główną zasadą jest „learning by doing” czyli „uczenie przez robienie”. W Technikum Automatyki i Robotyki nauczanie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły. Firmy i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a w przedsiębiorstwie praktyczna.

W Technikum Automatyki i Robotyki uczniowie mają stały, ścisły kontakt z biznesem dzięki praktykom i stażom zawodowym w firmach partnerskich: Miele, Ceramika Tubądzin, Delia, a także np. w zakładach Coring. Uczniowie podczas nauki w przedsiębiorstwach od samego początku traktowani są jako członkowie zespołu. Ta forma kształcenia zawodowego zwiększa szanse uczniów na wejście na rynek pracy.

Tylko kształcenie zawodowe odbywa się w formie modułowej. Pozostałe przedmioty – ogólne – są realizowane w tradycyjny sposób. Uczniowie TAiR bez problemu przygotują się do tradycyjnej matury oraz z łatwością zdadzą egzamin zawodowy.

Uczniowie w Technikum Automatyki i Robotyki uczą się w kameralnych klasach liczących od 20 do 24 osób. Dzięki temu mają bliższy kontakt z nauczycielami, a nauka jest bardziej zindywidualizowana. Dodatkowo zajęcia językowe odbywają się w mniejszych grupach, podzielonych według poziomu zaawansowania. Małe klasy, w połączeniu z przestronnymi salami, umożliwiają również zachowanie reżimu sanitarnego.

Czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 350 zł miesięcznie. Kwota jest stała przez cały cykl kształcenia. Dodatkowe zajęcia są bezpłatne.

Do naszej szkoły dostają się uczniowie z różną ilością punktów zarówno ci, którzy zdobyli 168 pkt jak i ci, którzy uzyskali 80 pkt. Staramy się nie podawać progu punktowego, ponieważ zależy nam na pasjonatach, którzy lubią majsterkowanie, robotyzację, informatykę. Warto by kandydaci interesowali się matematyką, fizyką i informatyką oraz chcieli uczyć się angielskiego w nieco innym wydaniu – biznesowym.
Staże zagraniczne będą realizowane w cyklu kształcenia przez firmy partnerskie np. Miele (główna siedziba w Niemczech) oraz firmy współpracujące, m.in. Barry Callebout Manufacturing (z główną siedzibą w Belgii) czy Corning Optical Communications Polska (główna siedziba w USA). Obecnie czekamy na normalizację sytuacji epidemiologicznej by rozpocząć pełną współpracę.
Tak, choć są w szkole uczniowie, którzy uczyli się tego języka wcześniej. Staramy się indywidualizować pracę z takimi podopiecznymi, by osiągali lepsze wyniki. Obecnie realizujemy projekt współfinansowany ze środków unijnych, dzięki czemu powstaje jedyna w Łodzi i województwie pracownia do nauki języków w wirtualnej rzeczywistości.
Zajęcia pozalekcyjne realizowane są m.in. przez Politechnikę Łódzką, gdzie uczniowie uczą się programowania i informatyki. Młodzi naukowcy, którzy prowadzą te zajęcia, chętnie zapraszają zdolnych uczniów i na pewno pomogą im w realizacji indywidualnych projektów. Szkoła organizuje również zajęcia dodatkowe z zakresu automatyki i robotyki współfinansowane z UE, które są doskonałą szansą na zdobycie kolejnych kwalifikacji zawodowych sygnowanych m.in. przez Siemens.
Zajęcia zaczynają się o 8:00 i kończą we wczesnych godzinach popołudniowych. Lekcje odbywają się w różnych miejscach: na Politechnice Łódzkiej, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego czy Centrum Sportowym Zatoka Sportu PŁ. Czasem zdarza się, że lekcje zaczynają się wcześniej, albo później kończą, ale to wyjątki. Normą jest, że zajęcia zaczynają się w godzinach porannych.
Wszystkie lekcje trwają 90 minut, zarówno zawodowe jak i ogólne. Dodatkowo w szkole nie ma dzwonków, a nasi uczniowie – jak studenci – mają podany plan zajęć z czasem ich trwania. Uczniowie chwalą sobie ten system pracy.
W kompleksie znajduje się stołówka Szkoły Mistrzostwa Sportowego, posiłki, które serwuje, są zbilansowane z myślą o sportowcach. Uczniowie TAiR mają możliwość korzystania z tej stołówki, nie ma jednak możliwości modyfikacji dań.
Zajęcia wiodące – pływanie – odbywa się w Zatoce Sportu PŁ, natomiast podczas zajęć ogólnorozwojowych korzystamy z sal gimnastycznych Szkoły Mistrzostwa Sportowego i boisk.
W ciągu jednego dnia uczniowie nie przemieszczają się między budynkami. Lekcje są tak ułożone, by odbywały się w jednym miejscu danego dnia. Wyjątkiem są zajęcia w Zatoce Sportu, które odbywają się po zajęciach na Politechnice Łódzkiej, ale podczas przemieszczania się uczniowie poruszają się w obrębie kampusu i pozostają pod opieką nauczyciela.
Tak, między innymi poprzez Radę Rodziców. Pragniemy jednak zaznaczyć, że nasi uczniowie zaskakują nas swoją dojrzałością, a my traktujemy ich oraz ich potrzeby bardzo poważnie, dlatego zdecydowaliśmy się na powołanie Rady Młodzieży. Samodzielność i mnogość inicjatyw, które przedstawiają członkowie Rady pozwala nam stwierdzić, że nasza decyzja była trafna. Rodzice mają oczywiście możliwość brania czynnego udziału w życiu szkoły, ale jako nowoczesna placówka nie boimy się podkreślić, że priorytetyzujemy inicjatywy i potrzeby naszych podopiecznych.
Nauka programowania odbywa się podczas różnych bloków tematycznych i jest prowadzona zarówno na Politechnice Łódzkiej jak i w Łódzkim Centrum Kształcenia Zawodowego. Zajęcia z programowania się praktyczne, a nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych, specjalistycznych zajęciach na Politechnice Łódzkiej oraz w tych prowadzonych w ramach projektów współfinansowanych z UE. Pandemia nie powstrzymuje naszych uczniów, którzy podczas zajęć online uczą się np. programowania wirtualnego ramienia robota.
Pierwsze praktyki uczniowskie odbędą się w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie i przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani praktykami, ponieważ TAiR powstało jako szkoła z biznesem i dla biznesu. Technikum to nie tylko edukacja teoretyczna, ale przede wszystkim praktyka, która czyni mistrza.
Posiadamy pracownię informatyczną oraz humanoidalnego robota Sanbota. Powstaje również pracownia do prowadzenia zajęć z języków obcych w wirtualnej rzeczywistości oraz pracownia automatyki i robotyki wyposażona w stanowiska sterowania układów elektropneumatycznych. W następnym roku planujemy zakupić stanowiska dydaktyczne w postaci robotów przemysłowych 6-osiowych umożliwiających rozwijanie kompetencji uczniów w obszarze programowania i serwisowania robotów przemysłowych wraz niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
Zaskakująco dobrze, co jest zasługą zarówno nauczycieli jak i przede wszystkim uczniów. Dla naszych podopiecznych, pasjonatów nowoczesnych technologii, nauka zdalna nie stanowi problemu.
Projekt „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0” pozwala naszym uczniom na zdobywanie jeszcze wyższych kompetencji. W ramach projektu uczniowie technikum przygotowują się do egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz do zdobycia certyfikatu Siemens Mechatronic Systems Certification. W trakcie projektu uczniowie zdobędą również kompetencje Lean Manufacturing oraz będą uczestniczyć w zajęciach językowych prowadzonych w wirtualnej rzeczywistości.
Nie posiadamy własnej bursy, ale szkoła pomaga w znalezieniu zakwaterowania albo w Szkole Mistrzostwa Sportowego, która dysponuje zapleczem sportowym i stołówką, bądź w innej bursie z całodobową opieką wychowawczą oraz możliwością spokojnej nauki i odpoczynku.
Przewidywane certyfikaty dodatkowe to uprawnienia SEP nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Siemens Mechatronic Systems Certification, kompetencje w zakresie Lean Manufacturing, a dla najlepszych również certyfikat w obszarze Business English