Kadra

mgr Wiesława Zewald
p. o. dyrektora Szkoły

mgr Elżbieta Rygielska
nauczycielka języka polskiego

dr Anna Tomecka-Mirek
nauczycielka języka polskiego

mgr Jadwiga Perkowska
nauczycielka języka polskiego

mgr Emilia Jurkiewicz-Majek
nauczycielka języka angielskiego

dr Dorota Kucharska
nauczycielka języka niemieckiego

mgr Waldemar Lewkowicz
nauczyciel historii, HiT, wos-u

mgr Monika Zajdlic
nauczycielka języka angielskiego

mgr Olga Wojciechowska-Kozłowska
psycholog

mgr Piotr Kozłowski
pedagog szkolny

dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska
nauczycielka matematyki oraz matematyki w automatyce i robotyce

mgr Janusz Frymus
nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Żaneta Brykowska
nauczycielka geografii 

mgr Ewa Woźniak-Zając
nauczycielka biologii

dr Renata Sadek
nauczycielka chemii i biologii

mgr Paweł Rybicki
nauczyciel wychowania fizycznego
(instruktor nauki pływania)

mgr Michał Baiński
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Ewa Demczuk
nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa

dr Ewa Kostrzewska
nauczycielka plastyki oraz wiedzy o kulturze

dr inż. Piotr Zawiasa
nauczyciel akademicki PŁ, nauczyciel przedmiotów zawodowych

dr inż. Radosław Rosik
nauczyciel akademicki PŁ, nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Maria Stompel
nauczycielka przedmiotów zawodowych

mgr Ryszard Zankowski
nauczyciel przedmiotów zawodowych

dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak
nauczyciel akademicki, podstawy przedsiębiorczości

mgr Barbara Makowska
nauczycielka matematyki i fizyki

mgr Izabella Kośka
nauczycielka chemii

mgr inż. Wiesława Raczyńska-Kuśmirek
nauczycielka przedmiotów zawodowych

mgr inż. Urszula Rutkowska
nauczycielka przedmiotów
zawodowych (Badanie układów elektrycznych i elektronicznych)

mgr inż. Paweł Krawczak
nauczyciel przedmiotów zawodowych (Przestrzeganie przepisów BHP)

mgr inż. Taras Panskyi
nauczyciel informatyki

mgr Tomasz Wądołowski
nauczyciel fizyki

mgr inż. Elżbieta Węgrzyn
nauczycielka przedmiotów
zawodowych (Badanie układów elektrycznych i elektronicznych)

mgr inż. Tomasz Markiewicz
nauczyciel przedmiotów zawodowych (Pneumatyczne i hydrauliczne układy automatyki)

mgr inż. Mariusz Mosiński
nauczyciel przedmiotów zawodowych (Pneumatyczne i hydrauliczne układy automatyki).

mgr inż. Anna Grdulska
nauczycielka przedmiotów zawodowych

ks. Sławomir Chrapla
nauczyciel religii