Dyrekcja

Paweł Krawczak
Dyrektor Szkoły

Barbara Makowska
Wicedyrektor Szkoły

Elżbieta Rygielska
nauczyciel języka polskiego

dr Jacek Kozieł
nauczyciel języka polskiego

Joanna Łukaszuk
nauczyciel języka polskiego

Waldemar Lewkowicz
nauczyciel historii, HiT, WoS-u

Ewa Koper
nauczyciel historii HiT

Taras Panskyi
nauczyciel informatyki

Żaneta Brykowska
nauczyciel geografii

Agnieszka Brustman
nauczyciel plastyki

dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak
nauczyciel podstawy przedsiębiorczości oraz podstawy systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie automatyki i robotyki

ks. Sławomir Chrapla
nauczyciel religii

Olga Wojciechowska-Kozłowska
psycholog szkolny

Joanna Łukaszuk
pedagog szkolny

Janusz Frymus
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Andrzej Grajlich
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Anna Grdulska
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Paweł Krawczak
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grzegorz Łakomski
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Tomasz Markiewicz
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Mariusz Mosiński
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Emilia Jurkiewicz-Majek
nauczyciel języka angielskiego

Monika Zajdlic
nauczyciel języka angielskiego

dr Dorota Kucharska
nauczyciel języka niemieckiego

dr inż. Gertruda Gwóźdź- Łukawska
nauczyciel matematyki

Barbara Makowska
nauczyciel matematyki, fizyki

dr Renata Sadek
nauczyciel chemii, biologii, fizyki

Michał Baiński
nauczyciel wychowania fizycznego

Paweł Mazur
nauczyciel wychowania fizycznego

Paweł Rybicki
nauczyciel wychowania fizycznego
(instruktor pływania)

Stanisław Nawrocki
nauczyciel fizyki

Stanisław Świątek
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

dr inż. Radosław Rosik
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Urszula Rutkowska
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Maria Stompel
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Elżbieta Węgrzyn
nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ryszard Zankowski
nauczyciel przedmiotów zawodowych

dr inż. Dariusz Andrzejewski
nauczyciel przedmiotów zawodowych