Rekrutacja 2021/2022

Obecnie prowadzimy rekrutację do klas o profilach

automatyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka to kwintesencja Przemysłu 4.0. W niemal każdej firmie produkcyjnej – niezależnie od branży – działają zautomatyzowane procesy wytwarzania, a w wielu funkcjonują również roboty.

mechatronika

Mechatronika

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Układy mechatroniczne funkcjonują w naszym otoczeniu w przedmiotach gospodarstwa domowego i w zautomatyzowanej technologii produkcyjnej i przemysłowej.

Kalendarz rekrutacji

Akcja

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o świadectwo i wynik egzaminu ósmoklasisty

25 czerwca do 14 lipca


Podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.


Potwierdzenie chęci nauki w placówce poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00


Ogłoszenie oficjalnych list osób przyjętych do szkoły

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

WAŻNE: od decyzji można się odwołać przez 7 dni od daty otrzymania jej uzasadnienia. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni od jego złożenia.

Strona rekrutacji

Nabór do szkoły prowadzony jest przez system vulcan


Kontakt w sprawie rekrutacji

Kontakt w sprawie rekrutacji do
Technikum Automatyki i Robotyki

e-mail: info@technikum.io

tel: (+48) 724 240 515

Kontakt w sprawie rekrutacji w woj. łódzkim.
Wizytator KO: Jarosław Owsiański

e-mail: jowsianski@kuratorium.lodz.pl

tel: 42 637 70 55 wew. 46
tel: 42 637 70 59

Partnerzy

Kontakt

ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
(budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego)
e-mail: info@technikum.io
tel. kom. (+48) 724 240 515