Rekrutacja 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych przez komisje rekrutacyjną do Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi. Lista przyjętych ogłoszona będzie 25 lipca 2022 roku.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

[21734]

[86090]

[102228]

[106162]

[98788]

[94836]

[103351]

[109825]

[65868]

[107743]

[99724]

[70176]

[67298]

[111019]

[68215]

[115481]

[110575]

[80450]

[109905]

[114845]

[3674]

[4481]

[112279]

[78516]

[75943]

[85568]

[98014]

[116619]

[66443]

[70051]

[42941]

[30404]

[40754]

[12727]

[114597]

[90312]

[105025]

[92599]

[82584]

[91508]

[91653]

[103434]

[79199]

[100626]

[107268]

[107048]

[114414]

[42946]

  [90721]

  [84706]

  [100218]

 

MECHATRONIKA

[109957]

[24041]

[102281]

[105651]

[112658]

[89972]

[76518]

[121161]

[89036]

[86049]

[101864]

[85131]

[43368]

[104118]

[114078]

Obecnie prowadzimy rekrutację do klas o profilach

automatyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka to kwintesencja Przemysłu 4.0. W niemal każdej firmie produkcyjnej – niezależnie od branży – działają zautomatyzowane procesy wytwarzania, a w wielu funkcjonują również roboty.

mechatronika

Mechatronika

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Układy mechatroniczne funkcjonują w naszym otoczeniu w przedmiotach gospodarstwa domowego i w zautomatyzowanej technologii produkcyjnej i przemysłowej.

Kalendarz rekrutacji

Akcja

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 20 kwietnia do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00


Uzupełnienie wniosku o świadectwo i wynik egzaminu ósmoklasisty

25 lipca do 28 lipca 2022 r.


Podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 lipca 2022 r.


Potwierdzenie chęci nauki w placówce poprzez złożenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty

od 19 lipca do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00


Ogłoszenie oficjalnych list osób przyjętych do szkoły

25 lipca 2022 r. do godz. 12.00

WAŻNE: od decyzji można się odwołać przez 3 dni od daty otrzymania jej uzasadnienia. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni od jego złożenia.


Strona rekrutacji

Nabór do szkoły prowadzony jest przez system vulcan


Kontakt w sprawie rekrutacji

Kontakt w sprawie rekrutacji do
Technikum Automatyki i Robotyki

e-mail: info@technikum.io

tel: (+48) 724 240 515

Kontakt w sprawie rekrutacji w woj. łódzkim.
Wizytator KO: Jarosław Owsiański

e-mail: jowsianski@kuratorium.lodz.pl

tel: 42 637 70 55 wew. 46
tel: 42 637 70 59

Partnerzy