Dlaczego TAiR?

Technikum Automatyki i Robotyki to jedyna tego typu szkoła w Polsce. Oferujemy kompleksowy i nastawiony na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy program nauczania zawodowego. Co go wyróżnia?

icon5

Przedmioty zawodowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Politechniki Łódzkiej.

icon4

Zajęcia praktyczne w przystosowanych salach Politechniki Łódzkiej.

icon3

Zajęcia wychowania fizycznego w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej oraz na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

icon2

Możliwość zdawania egzaminów
SRP (obsługa Systemu Rejestrów Państwowych).

icon1

Lekcje biznesowego języka angielskiego.

W działalność szkoły zaangażowane są firmy z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nasi uczniowie mają stały kontakt z pracodawcami, którzy zapewniają im praktyki zawodowe i staże. Po ukończeniu technikum absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie lub do podjęcia studiów na kierunkach technicznych.

Pobierz plan nauczania!

Kalendarz rekrutacji

Akcja

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00


Podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r


Potwierdzenie chęci nauki
w placówce poprzez złożenie oryginałów dokumentów

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00


Ogłoszenie oficjalnych list osób przyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00

Pytania na temat rekrutacji 2019/2020 w województwie łódzkim można kierować do wizytatora KO:

Jarosława Owsiańskiego

jowsianski@kuratorium.lodz.pl

tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59

Potrzebne dokumenty

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Świadectwo ukończenia gimnazjum

Kontakt

ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
(budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego)
e-mail: info@technikum.io
tel. kom. (+48) 724 240 515