Rekrutacja 2023/2024

Obecnie prowadzimy rekrutację do klas o profilach

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka to kwintesencja Przemysłu 4.0. W niemal każdej firmie produkcyjnej – niezależnie od branży – działają zautomatyzowane procesy wytwarzania, a w wielu funkcjonują również roboty.

mechatronika

Mechatronika

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Układy mechatroniczne funkcjonują w naszym otoczeniu w przedmiotach gospodarstwa domowego i w zautomatyzowanej technologii produkcyjnej i przemysłowej.

Kalendarz rekrutacji

Akcja

Termin

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
Uwaga: Wniosek powinien być podpisany  przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna albo w sposób tradycyjny, a także może być  poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany.

Pozostałe dokumenty  potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym mogą być na tym etapie kopią.

24 kwietnia do 23 maja 2023 r. (do godz. 12.00)


Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zmiany dokonuje się również po złożeniu wniosku.

4 lipca do 10 lipca 2023 r. (do godziny 15.00)


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły (uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6 lipca do 10 lipca 2023 r. (do godziny 15.00)


Podanie do  wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00).

W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się wyłącznie za pomocą stron internetowych tych jednostek.

14 lipca 2023 r. 


Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły,  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, karty zdrowia i dwóch zdjęć legitymacyjnych).

14 lipca 2023 (od godz. 12.00) 
do
20 lipca 2023 (do godz. 12.00) 


W postępowaniu uzupełniającym:
od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 do 4 sierpnia 2023 r. godz. 12.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

21 lipca 2023 r. (do godz. 12.00)

w postępowaniu uzupełniającym
7 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00. 


Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 lipca 2023 r.

W postępowaniu uzupełniającym:
8 sierpnia 2023 r. 


WAŻNE: od decyzji można się odwołać przez 3 dni od daty otrzymania jej uzasadnienia. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni od jego złożenia.


Dokumenty do pobrania

Planowane klasy na rok szkolny 2023/2024


Kontakt w sprawie rekrutacji

Kontakt w sprawie rekrutacji do
Technikum Automatyki i Robotyki

e-mail: info@technikum.io

tel: (+48) 724 240 515

Kontakt w sprawie rekrutacji w woj. łódzkim.
Wizytator KO: Jarosław Owsiański

e-mail: jowsianski@kuratorium.lodz.pl

tel: 42 637 70 55 wew. 46
tel: 42 637 70 59

Partnerzy